Julianelunds historie
                  

Julianelund blev etableret  i 1967, da Julianelund gamle frugtplantage blev  udstykket i 55 parceller samt et fællesareal af samme størrelse som alle parcellerne til sammen.

Stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen blev afholdt den 25.08.1967 i restaurant Færgegården, Helsingør med deltagelse af 50 personer. (se referat)

Navnet Julianelund tilhørte egentlig den tidligere ejer af frugtplantagen P.O. Suhr, som indvilgede i at Grundejerforeningen fremover måtte benytte navnet.

Deklarationen for Julianelund blev til i et samarbejde mellem Tikøb Kommune og P.O. Suhr bistået af advokat Andersen.

Grundejerforeningens første formand blev E. Brenting fra Helsingør.

Der blev straks ført forhandlinger med Tikøb Kommune om byggemodning, etablering af vand- og elforsyning samt kloakering.

Der blev fra starten lagt mange kræfter i at få skabt et smukt område med så græs og beplantning af fællesarealerne.
Vejene blev asfalteret, der blev indlagt el og vand i husene. (kloakering er dog ikke foretaget endnu)

Gennem dialog med Tikøb Kommune og senere Helsingør Kommune forbedres grundejernes muligheder gradvist for at udnytte grundene med hensyn til overnatningsmuligheder, større bebyggelsesgrad m.v.